Bel: 010-2689599

Collectieve beveiliging

Surveillancedienst kan ook worden ingezet voor collectieve projecten. Ons surveillancevoertuig zal dan gedurende de overeengekomen tijdsduur, permanent aanwezig zijn op het industrieterrein of in de woonwijk.  Tijdens het surveilleren zal de surveillant steekproefsgewijs diverse bedrijfspanden en/ of woningen controleren. Bijzondere aandacht gaat uit naar verdachte voertuigen en/ of personen. Van alle bijzonderheden wordt een nauwkeurig rapport bijgehouden. Indien de situatie dit vereist, zal de surveillant direct de politie en/ of andere instanties inschakelen. Door het collectieve karakter van deze dienstverlening kunnen de kosten per deelnemer laag worden gehouden. Daarnaast is er een sterke en aantoonbare vermindering van incidenten op bedrijventerreinen en woonwijken waar collectieve beveiliging actief is.